Turistguide Eslöv
Svenska städer
Till startsidanStartsida

Start Turistguider
Till Länsguider

Start Svenska städer

Eslöv
Camping
Vandrarhem

Shopping
Dator & elektronik
Köp & sälj
Resor
Hotell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turistguide Eslöv
Eslöv var länge en mindre by, men när Södra stambanan 1858 drogs fram till Eslöv tog tillväxten fart. Eslöv hade blivit en betydande järnvägsknut, och handeln till och från orten ökade väsentligt. År 1911 fick Eslöv stadsrättigheter. Staden är idag med med sin närhet till Malmö, Lund och Köpenhamn, en viktig pendlingsort. Här finns ett livaktigt centrum med shopping och torghandel, och i omgivningarna ett flertal slott och möllor, intressanta sevärdheter man inte vill missa!.
Några exempel är det prisbelönade Medborgarhuset i unikt bevarad funkisstil och det pampiga hotellet som fick namn efter rollfiguren Sten Stensson Stéen från Eslöv!

Boende
För dig som besöker Eslövs kommun finns det flera alternativ till övernattning.
I Eslövs stad ligger hotellet ett stenkast från stationen, och dessutom finns det ett Bed & Breakfast, Camping, Rum att hyra och två Vandrarhem, var av ett är säsongsöppet.
Utanför centralorten finns Vandrarhem, Bed & Breakfast, Bo på Lantgård, Rum att hyra och Gästgivargård med trevligt och personligt boende i de vackra omgivningarna. Boende Camping Boende Vandrarhem

Kultur & Sevärdheter
Det finns mycket att se och göra i Eslöv. Här finner du slott och herresäten, vackra omgivningar, historiska platser, kyrkor och museer.

Biografen som blev bibliotek
Huset byggdes 1910 av Frans Hermodsson och hette först Stora biografteatern. 1922 byggdes biografen om och namnet ändrades till Palladium. Frans båda systrar, Olga och Anna, skötte biografen och i början av 1920-talet byggde de ett rött tegelhus i hörnan Norregatan-Repslagaregatan, bredvid biografen. De bosatte sig på ovanvåningen och drev pantbanken i nedanvåningen.

Biografen lades ner 1974 och därefter användes byggnaden bland annat som lagerlokal. Arkitekt Pierre Dupont byggde samman biograflokalen med det röda tegelhuset och år 2000 invigdes Eslövs stadsbibliotek i lokalerna. Sub Luna av Annika Svenbro är placerad i biblioteket. Verket invigdes 2001 och består av två bronsfigurer som föreställer två pojkar med blankpolerade klot som huvud. Den större hänger i bokhallen och den mindre finns i entrén

Järnvägsstationen
Järnvägsstationen och Eslöv är intimt förknippade med varandra. När järnvägen kom till byn 1858 växte Eslöv snabbt, blev köping 1874 och stad 1911. Stationsbyggnaden från 1914, är renoverad och inrymmer idag Biljettexpressen samt kiosk med café .

Flera byggnader i Eslöv är byggnadsminnesförklarade och väl värda ett besök. Järnvägsstationen byggdes 1914 och är den tredje stationsbyggnaden i ordningen, 1858 och 1866 byggdes de två första.

Eslöv var den första platsen i Sverige där man anlade gångtunnlar under spåren. Själva stationsbyggnaden innehåller många vackra detaljer och på perrongerna är överbyggnader och trapphus fina exempel på den tidiga järnvägsepokens arkitektur. Stationens fasad bär det röda tegel, som är så karakteristiskt för såväl den nya som gamla bebyggelsen i Eslöv.

Stenberget
Ett av Eslövs märkligaste byggnadsverk är uppfört år 1887 av bryggeridirektören Christian E Nilsson även kallad "Eslövskungen". Han lät resa det av stenar som blev över, när han byggde sin villa. Området där Stenberget ligger har tillhört Christian E Nilssons trädgård. Förebild för Stenberget är en illustration av Babels torn i en bibel. Stenberget ligger på Villavägen i Eslöv.
Denna del av Eslöv kallas för "gamla trädgårdsstaden". Här ligger de stora stenvillorna från 1900-talets början.

Scener till Jan Troells film "Ingenjör Andrées luftfärd", med Max von Sydow spelades in på Stenberget.

Konst
I Eslövs kommun finns många verksamma konstnärer och konsthantverkare samt gallerier. Varje påsk anordnas Konstrundan Mittskåne. I Eslöv har det också varit många konstprojekt.
I Eslöv med omnejd finns mycket att upptäcka för den konstnärligt intresserade. Här finns många intressanta offentliga konstverk, främst i form av skulpturer men även Medborgarhusets vackra interiör är värt ett besök.

Konstrundan Mittskåne
Konstrundan Mittskåne startade 2003, är en av de yngre konstrundorna i Skåne men har redan något mer än 100 medlemmar. Konstnärerna ställer inte ut bara under själva påskhelgen, utan har utställningar separat eller i grupp på olika gallerier och i konsthallar under hela året. Föreningen Konstgillet Mittskåne driver Konstrundan Mittskåne. Här kan alla konstintresserade personer, inte bara konstnärer, vara medlemmar.

Slott
Ellinge slott
Ett av Skånes äldsta herresäten, med anor från 1100-talet. På 1700-talet förvandlades den danska borgen till en öppen herrgård av sedvanlig svensk typ. På mitten av 1800-talet gjordes en ombyggnation och huvudbyggnaden fick gavlar i renässansstil. Under 1950-talet genomgick slottet en omfattande renovering, varvid äldre arkitekturdetaljer tillvaratogs. Slottet omges ännu av de gamla vallgravarna. Parken är öppen för besökare.

Hjularöds slott
1391 omnämns slottet för första gången, men det nuvarande slottet byggdes 1894-97 efter ritningar av G Clason och L Wahlman i medeltidsstil. En av flyglarna, den så kallade "Kavaljersflygeln" tillkom strax före första världskriget eftersom den ryske tsaren väntades besöka Hjularöds slott. 1996 var Hjularöd förebild för slottet Greveholm i SVT:s julkalender "Mysteriet på Greveholm".
Delar av parken är öppen för allmänheten.

Löberöds slott
Arbetet på det nuvarande slottet påbörjades 1798 av byggherren Hans Ramel. Slottet ägdes länge av släkten Ramel och efter ett sekel med andra ägare ägs det sedan 1997 åter av en Ramel. Löberöds slott är inte öppet för allmänheten.

Rönneholm slott
Mitt i hjärtat av Skåne, mellan Eslöv och Höör, ligger Rönneholm Slott vackert beläget vid Rönne å. Inramat av ärevördiga gamla träd står slottet omspunnet av saga och sägen, en värdig representant för de gamla skånska adelsslotten.

Skarhults slott
De äldre delarana av slottet byggdes i mitten av 1500-talet. Borgen var byggd med tanke på eventuella fiender. Ännu syns i murarna under takfoten i södra och västra längan spår av gluggar från en forna skyttegången och i det runda tornet styckeportar för kanoner. Skarhults slott är inte öppet för allmänheten.

Trollenäs slott
Trollenäs slott omnämndes redan 1559, men har genomgått en del föränringar sedan dess. I slutet av 1800-talet förvandlades det till exempel till ett franskinspirerat ränessansslott av den kände arkitekten F Meldahl. Parken är öppen för besökare och det finns möjlighet till guidade turer på slottet.

Viderups slott
Viderups slott uppfördes i början av 1600-talet av Anne Brahe. Det utfördes på traditionellt sätt med vattengravar kring en rektangulär borgholme. Slottet är i sina huvuddrag bevarat intill vår tid. Delar av parken är öppen för besökare.

Örtofta slott
I slutet av 1400-talet uppfördes det hus, vars rester ännu ingår i den gamla delen av den nuvarande borgen. Slottet har under tidernas lopp genomgått många förändringar, det har t ex troligen funnits en tornliknande byggnad av minst samma höjd som det nuvarande huset. Örtofta slott är öppet för bokade sällskap.

Fornminnen
I Eslövs kommun finns det många fornminnen att besöka.
Den äldre stenåldern, (ca10000 - 4200 f Kr) har inte avsatt några synliga spår ovan jord i Eslövs kommun. Jägar- och samlarlivet medförde att boplatserna blev av tillfällig karaktär och spår har hittats främst vid sjöar och vattendrag där tillgången på olika sorters föda var god. Inte heller den yngre stenåldern (ca 4200 - 1800 f Kr), då man började bruka jorden, har efterlämnat synliga spår i landskapet. Under bronsåldern (ca 1800 - 400 f Kr) restes i dominerande lägen de stora gravhögarna, som främst är koncentrerade till kommunens västra del. Många är dock bortodlade. De synliga fornminnena från järnåldern (ca 400 f Kr -1050 e Kr) finns främst bevarade i skogs- och risbygd, där de inte varit i vägen för det expanderade jordbrukslandskapet. Bland de intressantaste är de vikingatida runstenarna.
En del av fornlämningarna ligger på åkermark och kan därför bäst ses under tidig vår och höst, då växande gröda inte hindrar.

Något du söker men som inte finns här? Använd sökmotorn!

Google


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2006 Turistguide.net, Alla rättigheter förbehålles. Vi säljer inget utan länkar endast till aktuella företag.Vi använder oss av Cookies. Turistguide.net kan inte garantera att information om enskilda produkter är korrekt. Kontakta respektive arrangör/organisation för mer information. Kontakt: info@turistguide.net Startsida