Avesta
Svenska städer
Till startsidanStartsida

Start Turistguider
Till Länsguider

Start Svenska städer

Avesta
Aktiviteter
Besöksmål
Shopping
Camping
Vandrarhem

Shopping
Dator & elektronik
Köp & sälj
Resor
Hotell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turistguide Avesta
Vid infarten till Avesta står Världens största Dalahäst och välkomnar er vid korsningen av rv. 68 och rv. 70. 13 m. hög, 12,8 m. lång och 66,7 ton tung.
På tal om störst: Myntmuseet som ligger i Gamla Byn, med Sveriges mynthistoria, är inrymt i ett gammalt magasin vid älvbrinken. Här finner du bl.a. världens största mynt, 10-dalern på 19,7 kg…
I Gamla Byn började Avestas historia på 1600-talet. Det finns bostadshus bevarade än idag från den tiden. Ta en promenad genom byn och upplev den gamla atmosfären från 4 sekel.

Besök den gamla Järnbrukshytta som är bevarad och ett intressant besöksmål med sina mystiska lokaler. Den har ”bytt” namn till Verket och man har installerat modern datateknik som levandegör den gamla järnframställningen med hjälp av en ”magisk” ficklampa. Ur masugnarna rinner slagg, man kan även kliva in i de enorma ugnarna och uppleva hur malmen rasar ner mot dig m.m.
Verket har också blivit en stor konstkatedral som vartannat år återkommer med Avesta Art, som är en stor internationell konstutställning.

Eller ta en svängom: Carl Jularbo, dragspelskungen, har tillägnats ett museum i de gamla änkebostäderna och tvättstugan i Gamla Byn. Här finns hans liv gestaltat från fattig gårdfarihandlarson till ett liv i lyx.

Avsluta ditt besök med att åka till någon av de fina kulturgårdar för att i en lugn gammal miljö njuta av t ex en kopp kaffe eller en bit mat.

För den som vill ha lite mer fart och fläkt passa då på att köra Go-kart, rida på islandshästar, spela golf, gå på speedwaymatch, eller spela tennis när du kommer hit

Historia
Redan under medeltiden fanns det en hytta strax utanför nuvarande Avesta stad. År 1636 inleddes byggandet av ett kopparverk intill Avestaforsen som tidvis kom att vara ett av Europas största. Initiativtagare var ursprungligen holländaren Govert Silentz, redan 1642 övertogs det dock av myntmästaren Marcus Kock. 1644 lät denna också inrätta ett myntverk i Avesta för prägling av kopparmynt. Myntverket kom mellan åren 1644 och 1831 att stå för i stort sett all prägling av kopparmynt i Sverige. Det lilla brukssamhället hade redan år 1641 tilldelades stadsrättigheter under Falu stad och under 1600-talets senare del blomstrade utvecklingen. Kritik och konkurrens från närbelägna städer ledde dock till att privilegierna drogs in redan 1688. Avesta, som då hade cirka 800 invånare, upplevde under de följande åren drastisk befolkningsmiskning. Myntpräglingen vid Avesta lades ned 1831 och 1869 lades även kopparverket ned.

Det dröjde dock inte länge förrän nya industriella verksamheter etablerades i det gamla kopparverkets ställe. 1874 påbörjades anläggandet av ett järnverk och 1883 bildades Avesta Jernverks AB. Avesta kom nu att åtefå något av sin forna stadsstatus, först som municipalsamhälle 1889, följt av köping 1907. 1919 fick man slutligen åter sina stadsrättigheter. Vid den tidpunkten hade Avesta cirka 5 000 invånare. Nu följde även fler industrier, exempelvis Månsbo Kloratfabrik, som anlades 1893-94 av Stockholms Superfosfat Fabriks AB mitt emot Avesta järnverk vid Storforsen. Järnverket har dock sedan etableringen varit den dominerande arbetsplatsen och starkt bidragit till att forma de goda tillväxtbetingelser som rådde fram till 1970-talet. Avesta AB, som bildades 1984 ur det gamla företaget, har genom fusioner under slutet av 1900-talet helt övergått i utländsk ägo. Sedan år 2003 går verksamheten under namnet Outokumpu Stainless.

Något du söker men som inte finns här? Använd sökmotorn!

Google


 

 

 

 


Copyright © 2006 Turistguide.net, Alla rättigheter förbehålles. Vi säljer inget utan länkar endast till aktuella företag.Vi använder oss av Cookies. Turistguide.net kan inte garantera att information om enskilda produkter är korrekt. Kontakta respektive arrangör/organisation för mer information. Kontakt: info@turistguide.net Startsida